Лабороторія КГГМЕ

Київська гідрогеолого - меліоративна експедиція створена згідно наказу Держводгоспу України за № 56 від 17.05.1994 р. на правах самостійної організації. Київська ГГМЕ є бюджетною, неприбутковою організацією з правом ведення позабюджетної діяльності.
 База експедиції розташована за адресою 02088, Київ-88 вул.Коцюбинського,18.
 Зона виробничої діяльності Київської ГГМЕ обмежується територією Київської області. До складу експедиції входять: адміністрація, виробничий, методичний, інформаційно-обчислювальний відділи, дільниця механізації,  лабораторія (м. Київ, вул. Автотранспортна, 6), а також шість загонів, розташованих при МУВГ.
Всього під гідрогеолого - меліоративним контролем Київської ГГМ експедиції знаходяться 43937 га зрошуваних земель та 152561 га осушуваних земель.
Київською ГГМЕ виконуються такі основні види робіт:
І. Польові роботи
- рекогносційне обстеження меліорованих земель
- спостереження за рівнем ґрунтових вод та прогноз РГВ
- контроль вологості ґрунту
- контроль якості дренажних, ґрунтових, поливних та поверхневих вод
- обстеження підтоплених населених пунктів і прилеглих територій
- кислотна зйомка ґрунтів на осушуваних землях
- грунтово - сольова зйомка на зрошуваних землях
ІІ. Лабораторні роботи
- забрудненість ґрунтових, дренажних, поливних та поверхневих вод
- фізико-механічні та фізико-хімічні властивості ґрунтів
- визначення показників родючості ґрунтів
- аналіз стічних вод промислових підприємств.      
На замовлення фізичних та юридичних осіб спеціалістами експедиції виконуються наступні роботи :
- паспортизація водних об’єктів;
- оцінка стану ґрунтів і ґрунтових вод з рекомендацією по їх поліпшенню;
- оцінка якості поливної води з рекомендаціями по їх використанню;
- оцінка ефективності роботи дренажу та рекомендаціями по їх експлуатації;
- оцінка якості стічних вод промислових підприємств з оцінкою їх впливу на водоприймачі;
- оцінка масштабів та причин підтоплення земель і сільських населених пунктів;
- оцінка стану водних ресурсів обєктів, що знаходяться в оренді.