ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮРозпорядник інформації – Управління водних ресурсів у м.Києві та Київській області


Запитувач ____________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові – для фізичних осіб, найменування організації,


_____________________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові представника організації – для юридичних осіб


_____________________________________________________________

та громадських організацій, що не мають статусу юридичної особи


_____________________________________________________________

поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)Прошу відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» надати


_____________________________________________________________

загальний опис інформації або вид, назва, реквізити та зміст документаЗапитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):

на поштову адресу______________________________________________

                          (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця)


_____________________________________________________________

                                        (будинок, корпус, квартира)


на електронну адресу___________________________________________


факсом______________________________________________________


за телефоном_________________________________________________


         __________                                                  _____________

                дата                                                                 підпис
Запит (заповнена форма) на отримання публічної інформації можна надіслати:


- поштою на адресу: 03110, м. Київ, вул. Івана Клименка, 25,


Управління водних ресурсів м. Києва та Київської області


(на конверті вказувати "Щодо публічної інформації");- факсом за номером (044) 520-18-49 ;- електронною поштою на e-mail:  KYIVVODGOSP@UKR.NET

 

"ЗАВАНТАЖИТИ"