Наявність меліорованих земель в динаміці

з 1990 року по Київській  області

 

№ п/п Роки всього меліорованих земель, тис га. в тому числі
осушення зрошення
1 1990-1996 311,1 194,8 116,3
2 1997-2003 265,2 194,8 70,4
3 2003-2009 232,7 188,8 43,9
4 2012-2016 232,7 188,8 43,9

 

На  території  Київської  області  знаходиться  232,7  тис.га 

меліорованих земель, що становить  8,3 % від  загальної площі

сільськогосподарських угідь, із них осушених –188,8 тис.га 

та зрошених 43,9 тис.га, в т.ч. 27,4 тис.га –  осушені землі,

які були радіаційно забруднені внаслідок катастрофи на

ЧАЕС  і  залишились  в  зоні  відчудження. 

 

Наявність показників Київводресурсів

 

п/п

Показники Од. вим Всього
в тому числі
зрош осуш
1 2 3 4 5 6
1 Наявність земель,всього тис.га 232,7 43,9 188,8
        в т.ч. с/г угідь тис.га 196,5 43,9 152,6
        з них використовується тис.га 132,4 28,8 103,6
2 Канали км 2466,6 33,0 2433,6
         в т.ч. водоприймачі км 388,5 0,0 388,5
3 Трубопроводи км 185,0 185,0 0,0
4 ГТС шт 2024,0 114,0 1910,0
          в т.ч. РШ шт 190,0 0,0 190,0
5 Насосні станції шт 74,0 48,0 26,0
6 Водосховища шт 17,0 1,0 16,0
7 Ставки шт 33,0 18,0 15,0
8 Свердловини шт 331,0 24,0 307,0
9 Матеріальний дренаж га 63123,0 470,0 62653,0
10 Подвійне регулювання тис.га 79,6 0,0 79,6
11 Дамби км 52,4 0,0 52,4
12 Гідроствори шт 74,0 0,0 74,0
13 Захист від підтоплення        
          населених пунктів шт 219,0 0,0 219,0
          с/г угідь га 103773,0 0,0 103773,0
          лісових площпотреба га 15400,0 0,0 15400,0
14 Захист торфяників від пожеж        
га 30280,0 0,0 30280,0
15 Аварійний запас тис.грн 146,6 0,0 146,6