Відділ водних ресурсів 

та техногенно-екологічної безпеки  

 

Начальник відділу - Смірнова Інна Сергіївна  (тел.520-18-56)

 

Основні завдання:

-  забезпечення управління і контролю за використанням, охороною вод, відтворенням водних ресурсів на малих та середніх річках області;

-  здійснення єдиної технічної політики та впровадження досягнень науки, нової техніки і нових технологій в сфері управління водними ресурсами області, забезпечення потреб населення та галузей економіки водними ресурсами;

-  забезпечення виконання довгострокових державних комплексних програм щодо розвитку водного господарства, поліпшення екологічного стану водних ресурсів, захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь;

-  здійснення заходів в зоні впливу водних об'єктів, пов'язаних з попередженням шкідливої дії вод і ліквідації їх наслідків, протипаводковий захист населених пунктів та територій області;

-  ведення державного обліку використання водних ресурсів в області водокористувачами підприємств сільського та рибного господарств.

 

 

Відділ водних ресурсів у м.Києві

 

Начальник відділу - Микуліч Олег Олексійович (тел.520-18-53)

 

 

 

Відділ експлуатації водогосподарських систем та охорони праці

 

Начальник відділу - Ковальчук Василь Васильович  (тел./факс 520-18-24)

Головний фахівець з охорони праці Жовтоног Юрій Григорович (тел. 520-18-37)


Основні завдання:

-   організація виконання міжрайонними управліннями водного господарства правил щодо надійної технічної експлуатації водогосподарських об’єктів комплексного призначення, міжгосподарських меліоративних систем та об’єктів їх інженерної інфраструктури, протипаводкових гідротехнічних споруд, що перебувають у державній  власності, річок, водосховищ;

-  через управління експлуатації відділ забезпечує контроль за належною технічною експлуатацією внутрішньогосподарської  мережі.

 

 

 Головний механік


 Малютенко Олександр Валерійович (тел. 520-18-37)

 

 

Головний енергетик

 

  (тел. 520-18-37)

 

 

Технічний відділ

 

 Начальник відділу - Шульга Михайло Федорович  (тел.275-15-33)

 

Основні завдання:

- організація виконання природоохоронних заходів, визначених «Обласною цільовою програмою розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року" затвердженою Рішенням Київської обласної ради від 17.09.2013 №663-34-VI (зі змінами від 07.06.2016 №138-05-VI;

-  виконання функцій замовника ( в т. ч. технічного нагляду)  при виконанні природоохоронних заходів  з реконструкції водогосподарських об¢єктів,  з розчищення русел річок, ставків, каналів по  всіх видах  джерел фінансування.

 

 

 

Відділ економіки

 

Начальник відділу - Демірська Анна Миколаївна  (тел./факс 520-18-34)

 

Основні завдання:

-  забезпечує виконання кошторисних видатків, до державного бюджету відповідно до вимог чинного законодавства;

-  фінансування підлеглих організацій згідно доведених лімітів та затверджених кошторисів;

-  приймання, узагальнення, зведення (від підлеглих організацій) та подання вищим організаціям, облфінуправління та міськстатуправління оперативної, місячної, квартальної та річної звітності, в межах своєї компетенції;

-  забезпечення проведення єдиної економічної політики в організаціях облводгоспу.

 

 

 

Відділ бухгалтерського обліку та звітності 

 

Головний бухгалтер - Герчак Олена Володимірівна  (тел.520-18-27)

 

Основні завдання: 

-  забезпечує бухгалтерський облік і звітність, виконання кошторисів видатків, що затверджені для апарату Київводресурсів по державному бюджету  відповідно до чинних нормативних правових актів;    

- приймання, узагальнення,  зведення від підлеглих організацій та подання вищим організаціям оператавної, місячної, квартальної та річної звітності, в межах своєї компетенції.

 


 

Головний юрисконсульт

 

   (тел.520-18-39)

 

Основні завдання:

- забезпечує дотримання законності в діяльності управління;

- забезпечує захист правових інтересів управління;

- документальне оформлення трудових відносин.

 

 

Диспетчерська служба 

 

Провідний диспетчер Ковальчук Тетяна Григорівна  (тел./факс 520-18-49)

диспетчер Іванова Світлана Олександрівна (тел./факс 520-18-49)

 

Основні завдання:

- організація, координація та оперативний контроль за реалізацією  водогосподарськими організаціями  Київводресурсів заходів по запобіганню аварій, катастроф та надзвичайних ситуацій пов'язаних з пропуском повеней, паводків, можливих аварій на гідротехнічних спорудах та інших господарських об'єктах, що можуть призвести до затоплення або підтоплення, забруднення вод, пожеж  торфовищ на осушувально-зволожувальних системах.

 

 

 

Відділ управління персоналу,діловодства та

взаємодії із засобами масової інформації

 

Начальник відділу - Чепелюк Руслан Іванович (тел.520-18-31)

Основні завдання:

- забезпечення координації зв'язків і безпосередньо зв'язкок підприємства з громадськістю відповідно до загальної мети підприємства.

- організація прес-конференцій, зустрічей з громадськістю, виступів в засобах масової інформації керівників управління;Чепелюк Руслан Іванович

- контроль за матеріалами засобів масової інформації з метою перевірки правильності відображення інформації, яка виходить із управління;

- забезпечення котакту з відповідними підрозділами міністерств, інших органів виконавчої влади щодо обміну інформаційними матеріалами;

- забезпеченння координації зв'язків і безпосередньо здійснює зв'язок з періодичними виданнями (газетами, журналами).